Home  acta  Detacheren  Consultancy  Opleidingen  Vacatures  Contact  Nieuws  Digifo T: +31365227742 E: info@actasp.nl


 

Acta SP

 

RI&E
Doe hier uw eigen RI&E en u weet het in enkele minuten. 

Wat wilt u meer weten over de diensten van acta Safety Professionals?


uw naam

uw emailadres

de 4 cijfers: A1092
  

 

Veiligheidspecialisten sinds 1994

acta Safety Professionals is dagelijks bezig om met een team van zeer ervaren deskundigen haar opdrachtgevers op het gebied van arbeidsveiligheid te adviseren, te ondersteunen, te begeleiden en de veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag binnen hun organisatie te optimaliseren.

  • Detacheren van veiligheidskundigen, middelbaar en hoger opgeleide specialisten die tijdelijk op uw werklocatie actief zijn
  • Opleidingen , zowel veiligheid (VCA, VCAplus) als in de bodem (o.a. DLP), maar ook gedragsverandering in samenwerking met de VU
  • Consultancy als ondersteuning bij uw veiligheidsvraagstukken bij bodemverontreiniging, asbest en bouw

Veiligheid is onze passie en het voorkomen van ongevallen onze missie. Wij vinden dat iedere werkgever en werknemer zich bewust moet zijn dat (ernstige) arbeidsongevallen voor een groot gedeelte voorkomen kunnen worden door aanpassing van gedrag en het naleven van veiligheidsbeheerssystemen.

NIEUW!

Veiligheid Advies Bezoek
acta Safety Professionals biedt u de mogelijkheid om een onafhankelijke veiligheidskundige in te zetten tijdens uw nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan het werken aan wegen, rioleringen, groenvoorziening, sloten, vaarten, bruggen en openbare gebouwen.

Met een Veiligheid Advies Bezoek van een veiligheidskundige van acta Safety Professionals worden uw projecten op veiligheid beoordeeld. Van dit bezoek wordt een rapportage gemaakt waar u op terug kunt vallen in het overleg met de aannemer.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op
Telefoon: +31 (0)36-5227742
E-mail: info@actasp.nl

Governance Code Veiligheid in de Bouw

De Governancecode “Veiligheid in de bouw” is op 16 januari 2014 ondertekend.


 

 

 

 

Opleiding VCA Plus Ecabo VCA Stichting Normering Arbeid

 

 

Volg ons op:
Acta on LinkedIn Acta on FaceBook Acta on Twitter