Home  acta  Detacheren  Consultancy  Opleidingen  Vacatures  Contact  Nieuws  Digifo T: +31365227742 E: info@actasp.nl


 

Acta SP

 

RI&E
Doe hier uw eigen RI&E en u weet het in enkele minuten. 

Wat wilt u meer weten over de diensten van acta Safety Professionals?


uw naam

uw emailadres

de 4 cijfers: A1092
  

 

Veiligheidspecialisten sinds 1994

acta Safety Professionals is dagelijks bezig om met een team van zeer ervaren deskundigen haar opdrachtgevers op het gebied van arbeidsveiligheid te adviseren, te ondersteunen, te begeleiden en de veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag binnen hun organisatie te optimaliseren.

  • Detacheren van veiligheidskundigen, middelbaar en hoger opgeleide specialisten die tijdelijk op uw werklocatie actief zijn
  • Opleidingen , zowel veiligheid (VCA, VCAplus) als in de bodem (o.a. DLP), maar ook gedragsverandering in samenwerking met de VU
  • Consultancy als ondersteuning bij uw veiligheidsvraagstukken bij bodemverontreiniging, asbest en bouw

Veiligheid is onze passie en het voorkomen van ongevallen onze missie. Wij vinden dat iedere werkgever en werknemer zich bewust moet zijn dat (ernstige) arbeidsongevallen voor een groot gedeelte voorkomen kunnen worden door aanpassing van gedrag en het naleven van veiligheidsbeheerssystemen.

Governance Code Veiligheid in de Bouw

De Governancecode “Veiligheid in de bouw” is op 16 januari 2014 ondertekend.

NIEUW!

Gaat u binnenkort werken aan de openbare weg inclusief snelwegen? Neem dan de meest recente afspraken over het plaatsen van wegafzettingen, het onderhouden ervan en het verwijderen in acht!

In de afgelopen perioden zijn er diverse ongelukken gebeurd bij deze werkzaamheden, dat de Governance Code Veiligheid in de bouw het initiatief heeft genomen hier afspraken over te maken en deze zijn vastgelegd in het A-blad “Plaatsen, onderhouden en verwijderen van afzettingen”. Een digitale versie kunt u hier gratis downloaden.


 

 

 

 

Opleiding VCA Plus Ecabo VCA Stichting Normering Arbeid

 

 

Volg ons op:
Acta on LinkedIn Acta on FaceBook Acta on Twitter