Bouwplaatsen veiliger met GPI

Bouwplaatsen veiliger met GPI De laatste jaren is veel gedaan om veiligheid bij bouwprojecten te verbeteren. Toch blijft het aantal incidenten en dodelijke ongevallen onaanvaardbaar hoog. Uniformering en standaardisatie van voorschriften, veiligheidsmiddelen en...

Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding

De brancheorganisatie van de spooraannemers RailAlert, heeft op verzoek van de bouwbranche “Governance Code Veiligheid in de Bouw” onderzoek gedaan naar de kleurstelling van de signalerende kleding. Aanleiding hiervoor is dat in de spoorbranche...

acta Safety Professionals, iedere dag Bewust Veilig op #1

acta Safety Professionals, Iedere dag Bewust Veilig op #1   acta Safety Professionals is één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Wij ondersteunen de landelijke actiedag Bewust Veilig van harte op 16 maart 2018.   Voor ons...