Wat doet een consultant van acta Safety Professionals?

Waarom neemt u een consultant van acta Safety Professionals in de arm?

U zoekt expertise en ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid. U heeft ook behoefte aan een objectieve en onafhankelijke kijk op de arbeidsveiligheid binnen uw organisatie en de projecten die u onderhanden hebt.

Onze experts geven professioneel advies op het gebied van arbeidsveiligheid in de (wegen)bouw, bij bodemsaneringsprojecten en in de industrie.

Consultancy Veiligheid

Wanneer deze kennis niet in uw organisatie voorhanden is, neem dan contact op met acta Safety Professionals.

 

 

Onze veiligheidskundigen Utiliteitsbouw, GWW en Infra adviseren bij veiligheidsvraagstukken bodemverontreiniging, asbest en in de bouw.

Onze consultancy diensten

De consultancy diensten van acta Safety Professionals bestaan onder andere uit het plannen, opstellen en verzorgen van:

  • Veiligheids- en gezondheidsplannen
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • HSE plannen
  • Bodemsaneringsadvies conform de CROW publicatie 400
  • Veiligheidsaudits
  • Kick-off meetings op locatie
  • Trainingsprogramma’s op basis van HSE plannen en RI&E.

Al onze consultancy diensten worden uitgevoerd door ervaren veiligheidskundigen.

Heeft u behoefte aan onze veiligheidsexpertise?