Consultancy

acta Safety Professionals

Consultancy Veiligheid

Onze veiligheidskundigen Utiliteitsbouw, GWW en Infra adviseren bij veiligheidsvraagstukken bodemverontreiniging, asbest en in de bouw.

Wat doet een consultant van acta Safety Professionals

Onze experts geven professioneel advies op het gebied van arbeidsveiligheid in de (wegen)bouw, bij bodemsaneringsprojecten en in de industrie.

Waarom neemt u een consultant van acta Safety Professionals in de arm?
U zoekt expertise en ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid. U heeft ook behoefte aan een objectieve en onafhankelijke kijk op de arbeidsveiligheid binnen uw organisatie en de projecten die u onderhanden hebt.

Wanneer deze kennis niet in uw organisatie voorhanden is, neem dan contact op met acta Safety Professionals.

Onze consultancy diensten

De consultancy diensten van acta Safety Professionals bestaan onder andere uit het plannen, opstellen en verzorgen van:

  • Veiligheids- en gezondheidsplannen
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • HSE plannen
  • Bodemsaneringsadvies conform de CROW publicatie 400
  • Veiligheidsaudits
  • Kick-off meetings op locatie
  • Trainingsprogramma’s op basis van HSE plannen en RI&E.

Al onze consultancy diensten worden uitgevoerd door ervaren veiligheidskundigen.

Veiligheid Advies Bezoek (VAB®)

Speciaal voor gemeenten biedt acta Safety Professionals de mogelijkheid tot een Veiligheid Advies Bezoek (VAB®). Een onafhankelijke veiligheidskundige in te zetten tijdens nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Denk aan het werken aan wegen, rioleringen, groenvoorziening, sloten, vaarten, bruggen en openbare gebouwen.

 

Heeft u behoefte aan onze veiligheidsexpertise?