Consultancy

acta Safety Professionals

Veiligheid Advies Bezoek (VAB®) voor gemeenten

Speciaal voor gemeenten biedt acta Safety Professionals de mogelijkheid een onafhankelijke veiligheidskundige in te zetten tijdens nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Denk aan het werken aan wegen, rioleringen, groenvoorziening, sloten, vaarten, bruggen en openbare gebouwen.

Met een Veiligheid Advies Bezoek van een veiligheidskundige van acta Safety Professionals worden uw projecten op veiligheid beoordeeld. Van dit bezoek wordt een rapportage gemaakt waarop u kunt terugvallen bij het overleg met de opdrachtnemer.

 

Waarom een Veiligheid Advies Bezoek

Met een VAB® door één van onze veiligheidskundigen bent u verzekerd van een onafhankelijke check op arbeidsveiligheid. Bovendien ontvangt u een waardevol document om samen met uitvoerende partijen of interne afdelingen in gesprek te gaan over de borging van veiligheid.

Bent u geïnteresseerd? Bel of mail ons of gebruik onderstaand formulier.

Gratis VAB® op actiedag Bewust Veilig

Veiligheid en het voorkomen van ongevallen staat voor ons iedere dag op nummer 1. Op 16 maart jl. is voor de tweede maal de landelijke actiedag Bewust Veilig georganiseerd. Dit was voor ons aanleiding om gemeenten in Nederland uit te nodigen samen de veiligheid op hun projecten op 1 te zetten met een gratis Veiligheid Advies Bezoek.

Meer weten over het Veiligheid Advies Bezoek?