Veiligheidskundigen sinds 1994

Het voorkomen van ongevallen en incidenten is onze missie

Veiligheid in de Utiliteitsbouw, GWW en Infra hoort hoog op de agenda te staan van bedrijven die in deze sectoren werkzaam zijn.

acta Safety Professionals ondersteunt bedrijven door medewerkers bewust te maken van de veiligheidsrisico’s die zij dagelijks lopen. Wij leiden op, voeren veiligheidsonderzoeken uit en beschikken over deskundige en ervaren veiligheidskundigen die op basis van detachering voor korte of langere tijd worden geplaatst bij bodemsaneringsprojecten en op bouwprojecten in Utiliteitsbouw, GWW en Infra.

Veiligheidskundigen Utiliteitsbouw, GWW en Infra

 

Als specialist in veiligheid op projecten in de Utiliteitsbouw, GWW en Infra hebben we gespecialiseerde kennis en ervaring in huis. Onze veiligheidskundigen en specialisten helpen opdrachtgevers dagelijks het aantal ongevallen op NUL te houden. En met succes!

Veiligheidskundigen op basis van detachering

Heeft u als opdrachtgever (bouwbedrijven en aannemers) extra deskundigheid en/of ondersteuning nodig op een bestaand of komend project? Maak dan gebruik van een gespecialiseerde safety professional van acta.

Wij bieden u die ondersteuning die nodig is in uw situatie, voor het specifieke project voor de betreffende fase.

Een veiligheidskundige (MBO of HBO) van acta Safety Professionals adviseert en/of ondersteunt bijvoorbeeld bij:

 • Uitvoeren van controles voor aanvang van de dagelijkse werkzaamheden op de werklocatie met betrekking tot de veiligheidsrisico’s
 • Dagelijks instrueren van medewerkers over de veiligheidsrisico’s
 • Actief toezicht op het veiligheidsgedrag van alle medewerkers op de werklocatie
 • Verlenen van praktische ondersteuning aan het management team
 • Onderhouden van management systemen
 • Wekelijkse rapportages

 

No-Risk Garantie waarborg voor continuïteit

Wanneer de door ons geleverde veiligheidskundige zijn of haar werkzaamheden (door ziekte of anderzijds) niet kan uitvoeren, zorgen wij ervoor dat een adequate vervanger de taken overneemt. Desgewenst kunnen wij ons tijdens deze vervanging beperken tot een ‘bouwplaatsinspectie’. Zo blijft de continuïteit altijd gewaarborgd. Dit noemen we No-Risk Garantie. Tenslotte vraagt u om continuïteit en dat is wat we leveren.

Vervanging bij afwezigheid veiligheidskundige
Ieder project volgt een nauwgezette tijdsplanning. Helaas is het niet mogelijk om voorafgaande aan een project alle mogelijke vertragingen die zich kunnen voordoen van te voren al af te dekken. Vertragingen in welke vorm dan ook beïnvloeden de contractueel afgesproken opleverdatum en hebben meestal ook een financiële consequentie.

Uw voordelen van de No-Risk Garantie:

 • Zekerheid
 • Continuïteit
 • Veiligheid in de basis
 • Geen uitval
 • Geen extra kosten
 • Besparingen

Wat wilt u weten over onze veiligheidskundigen, No-Risk Garantie detachering?