Pen van verdienste

Succes moet je vieren! Donderdag 20 juni 2019 hebben betrokkenen rondom de GPI tijdens een feestelijke lunch de exclusieve ‘Pen van verdienste’ ontvangen van eX:plain (www.explain.nl). Dit gezelschap heeft namelijk aan de wieg gestaan van de GPI en heeft in grote mate bijgedragen aan het succes ervan. 

 

En nog steeds! eX:plain laat weten enorm dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat de Governance Code Veiligheid in de Bouw en SSVV in hen hebben gesteld voor de uitvoering van de GPI. eXplain heeft op zijn beurt veel respect en waardering voor de visie, standvastigheid en gedrevenheid van deze ‘ambassadeurs’. Ze hebben één gezamenlijk doel, namelijk het verbeteren van de veiligheidscultuur in het bouwsector en het terugdringen van het aantal ongevallen. Dat is hun drive.

Het aardige van de bijeenkomst was dan ook dat niemand op zijn lauweren is gaan rusten nu het succes er is, maar er vol enthousiasme werd gediscussieerd over de toekomst en over hoe we het succes kunnen vasthouden. Er is namelijk nog een helft van de bouwsector die de GPI (nog) niet heeft gedaan!

Op de foto zien we van links naar rechts: Alfons Buijs, onze opdrachtgever van SSVV en lid van de Stuurgroep GPI, Willem Schunselaar Paap, initiatiefnemer van de GPI, voorzitter van de Stuurgroep GPI namens de GC, Ferdinand Gildemacher, projectmanager GPI vanuit eX:plain, Peter Groen, betrokkene van het eerste uur, voorzitter Waarborgcommissie van de GPI, Eugène Wolf, directielid eX:plain en lid van de Stuurgroep GPI, Koene Talsma, voorzitter van de Kerngroep Governance Code en Aslan Vos, betrokkene bij de contractvorming tussen SSVV, GC en eX:plain. Op de foto ontbreekt Jeroen Kingma, voorzitter van de Implementatiewerkgroep GPI binnen de GC.