+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

25 Jaar Asbestverbod

Onlangs werd het IAS SYMPOSIUM 25 JAAR Asbestverbod gehouden in het SER-gebouw te Den Haag een. Acta Safety Professionals was aanwezig bij het symposium. In dit bericht een korte samenvatting van het symposium.

“In zekere zin een paradox”, noemde bestuursvoorzitter Rob van der Heijden het in zijn welkomstwoord. Want ondanks het verbod uit 1993, wordt er nog elke dag asbest gevonden in gebouwen of in de grond. En er melden zich nog elke dag één of twee asbestslachtoffers bij het IAS, bij wie een asbestziekte is geconstateerd. “Een diagnose die bij betrokkenen komt als donderslag bij heldere hemel en het toekomstbeeld volledig op de kop zet”, aldus van der Heijden.

Zo begon het  symposium onder de titel ’25 Jaar Asbestverbod’. Het is dit jaar precies een kwart eeuw geleden dat er in ons land een volledig asbestverbod kwam. Voor het Instituut een goed moment om vandaag stil te staan bij de ontwikkeling van de asbestproblematiek sinds die tijd.

Persoonlijk dossier in Asbestregister

Een primeur deze middag was de introductie van het Asbestregister door het IAS. Met dit register kan iedereen die nu en in het verleden met asbest in aanraking komt of is geweest een eigen dossier aanmaken. Het doel  is de bewijslast van ‘asbestblootstelling in het verleden’ te vergemakkelijken. Het is bedoeld voor mensen die in de toekomst onverhoopt het slachtoffer worden van een asbestziekte.

Asbestslachtoffers

Lex Burdorf, hoogleraar Gezondheidskunde aan de Erasmus-Universiteit, legde vervolgens de zaal zijn modellen voor met een verheugende afname van het aantal asbestslachtoffers na 2017/2018. Toch zal tot 2035 nog bij ongeveer 8000 mensen een asbestziekte worden ontdekt!

Doen professionals genoeg?

Jos Rooijakkers (longarts), Ben Ale (emeritus hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding) en Udo Waltman (directeur van SGS-search) kruisten de degens in een levendig gesprek. Hieruit kwam naar voren dat op allerlei terreinen, ook op asbestgebied, nog veel werk moet worden gedaan.  Er zijn helaas mechanismen die voorkómen dat problemen worden opgelost, zoals het dilemma van ‘geld verdienen op korte termijn en gezondheidsschade op lange termijn’. Een vraagstuk dus van ethiek en moraliteit.

Beroep op verjaring

Tot slot. Verjaring is steeds vaker een probleem. Er zijn schrijnende gevallen, waarbij de ziekte zich pas zeer laat openbaart en een slachtoffer vanwege verjaring geen schadevergoeding meer kan krijgen. De gedachten gaan nu uit naar het oprichten van een deskundigenpanel, eventueel in een ‘pilot’, dat kan adviseren over het beroep op verjaring in uitzonderlijke gevallen.