+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

acta Safety Professionals ondertekent Generieke poortinstructie Bouw (GPI)

Universele veiligheidsinstructie vanaf 1 januari 2018 ingevoerd

Vandaag heeft acta Safety Professionals, samen met de andere initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw de intentieverklaring getekend voor de ingebruikname van een universele veiligheidsinstructie voor bouw- en infralocaties, de zogenaamde Generieke poortinstructie (GPI). De invoering van de bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd uniforme instructie is een belangrijk middel om veiligheid op de bouwplaats te helpen vergroten.

De GPI is een generieke veiligheidsinstructie, die in opdracht van de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) is ontwikkeld door eX:plain in samenwerking met de initiatiefnemers van de Governance Code (GC) Veiligheid in de bouw. De GPI komt digitaal beschikbaar en kan thuis ‘online’ worden gevolgd. Ze voorziet in een video-instructie, toets en registratiesysteem welke integraal zal worden gebruikt bij werkzaamheden op bouwlocaties. De toets moet jaarlijks worden afgelegd. De GPI is een concreet middel om het aantal ongevallen op de bouwplaats te helpen verlagen.

Willem Schunselaar Paap, voorzitter Stuurgroep GC Bouw GPI (directeur acta Safety Professionals) is samen met Peter Groen, voorzitter Waarborg Commissie GPI GC Bouw en projectleider GPI, (Volker Infra) initiatiefnemer van de GPI vanuit de Governance Code. In de GC zijn de grootste opdrachtgevende, opdrachtnemende en adviserende organisaties in de bouw, infrastructuur en installatietechniek in Nederland verenigd. Per 1 januari 2018 worden de eerste modules van de Generieke Poortinstructie uitgerold, in samenwerking met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie en eigenaar van het VCA-veilgheidssysteem) .

Waarom een Generieke Poort Instructie (GPI)?
“Een universele veiligheidsinstructie is een belangrijk middel om het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats te vergroten. Herhaling en uniformiteit zijn belangrijk om gedrag structureel te beïnvloeden. Op dit moment heeft iedere bouwer een eigen veiligheidsinstructie. Wanneer je voor meerdere opdrachtgevers werkt, of op verschillende bouwlocaties (wat veel voor komt), krijg je steeds opnieuw veiligheidsinstructies gepresenteerd. Dat werkt niet.”

“De huidige instructies zijn niet ‘algemeen’ van karakter. Ze bevatten project en locatie specifieke instructies. In de GPI hebben we deze gesplitst. Het generieke deel van de veiligheidsinstructie wordt op uniforme wijze eens per jaar eenvoudig online geïnstrueerd en getoetst. Er komen twee modules: B&U en Infra/GWW. Hiermee ontstaat herkenning, herhaling (iedere 12 maanden) en ontwikkelt zich een structureel uniform veiligheidsgedrag. Door de project en locatie specifieke instructies apart en op locatie te geven, krijgen deze meer aandacht. Al met al helpt dit de kans op ongevallen en incidenten te verkleinen.”

Door het ondertekenen van de intentieverklaring spreken de grootste opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra (goed voor 80% van de bouwprojecten in Nederland) uit de GPI vanaf 1 januari 2018 toe te gaan passen.

De invoering van de Uniforme Poortinstructie levert een kwalitatief betere instructie op en bespaart bovendien tijd en geld. Het direct verkregen certificaat is een jaar geldig en geeft toegang tot alle bouwplaatsen waar deze poortinstructie wordt gevraagd. Hiermee is professionaliteit en kwaliteit van de poortinstructies gegarandeerd. Uiteindelijk zou ieder bouwproject in Nederland deze instructie moeten gaan hanteren.