Bouwplaatsen veiliger met GPI

De laatste jaren is veel gedaan om veiligheid bij bouwprojecten te verbeteren. Toch blijft het aantal incidenten en dodelijke ongevallen onaanvaardbaar hoog. Uniformering en standaardisatie van voorschriften, veiligheidsmiddelen en werkwijzen helpen het veiligheidsniveau vergroten. Poortinstructies spelen hierbij een belangrijke rol. Per 1 april 2019 vervangt de Generieke Poortinstructie (GPI) de bestaande poortinstructies. Wat gaat deze GPI veranderen?

De Generieke Poortinstructie (GPI) is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Willem Schunselaar Paap, directeur van acta Safety Professionals, lid van de Kerngroep GCVidB en voorzitter van de Stuurgroep GPI is al vanaf het begin betrokken bij dit initiatief. Hij is enthousiast over de nieuwe poortinstructie en legt in een artikel in Vakblad arbo uit waarom de GPI is ontwikkeld, hoe het in de praktijk werkt en welke resultaten worden beoogd.

Waarom een Generieke Poortinstructie

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden vooraf moeten volgen. Zij moeten er ook een toets voor afleggen. Dit moet leiden tot meer veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. En hen meer duidelijkheid geven: wat wordt er van me verwacht als het gaat om veiligheid op de bouwplaats? De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, zorgt die voor nog meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag. Op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. Daarmee is de norm meteen gezet.

Nu steeds een andere instructie

Nu geven de diverse aannemers nog verschillende poortinstructies. Dat betekent dat medewerkers op meerdere bouwplaatsen steeds een andere instructie krijgen voordat ze aan het werk kunnen. En op sommige bouwplaatsen krijgen ze zelfs helemaal geen poortinstructie. Om nu en in de toekomst voor alle bouwplaatsen en projecten voor één eenduidige en heldere poortinstructie te zorgen, is de GPI gelanceerd. Zo is voor alle partijen die op een bouwplaats komen (opdrachtnemers, onderaannemers en toeleveranciers) meteen duidelijk waar ze aan toe zijn en welke veiligheidsinstructie ze moeten volgen (zie het kader en schema 1 hiernaast). Dat voorkomt verwarring. En het scheelt tijd. Want het is niet nodig om steeds opnieuw een uitgebreide instructie te volgen en een toets af te leggen. Bovendien is deze GPI een heel jaar geldig (bron: vakblad arbo).

Vanaf 1 april 2019 GPI verplicht

Sinds 15 april 2018 accepteren alle leden van de Governance Code Veiligheid in de Bouw de GPI al op hun bouwplaatsen in de infra en utiliteitsbouw. Alle onderaannemers krijgen de komende tijd informatie over de GPI van hun opdrachtgever. Ook wordt de GPI inmiddels in de inkoopvoorwaarden van de aannemers opgenomen. Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op de bouwplaats van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Met ingang van die datum moeten betreders van een bouwplaats de GPI hebben gedaan voordat ze het veiligheidsinstructiebord passeren. Dit geldt voor alle medewerkers van de hoofdaannemer, onderaannemers en toeleveranciers, ingehuurde mensen en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus. Zonder GPI dus geen toegang tot de bouwplaats.

Lees het complete artikel in Vakblad arbo (Schunselaar Paap – acta Safety Professionals)

Download de flyer GPI voor poortwachters (in pdf)