+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Eerste kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.