Governance Code

Namens acta Safety Professionals B.V. heeft Willem H.M. Schunselaar de Governance Code veiligheid in de bouw ondertekend.