+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum voor alle eigen medewerkers, onderaannemers, toeleveranciers en ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus, die werkzaamheden verrichten op hun bouwplaatsen. De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen voor werkzaamheden moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald.

Eén uniforme poortinstructie voor alle bouwplaatsen voorkomt verwarring, vergroot de bewustwording rond veilig werken en bespaart tijd. Eenvoudig te volgen via de website www.gpi.nu.

“Eenduidigheid draagt bij aan effectiever veiligheidsbeleid,
vergroot de herkenbaarheid en versterkt de veiligheidscultuur.”

Eind 2017 werd het initiatief voor de GPI gestart door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Deze richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag in de bouw.

“We willen allemaal dat iedereen na het werk weer gezond en veilig thuiskomt.”

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 1 april 2019 moeten álle medewerkers die werkzaamheden verrichten op een bouwplaats kunnen aantonen dat zij de GPI-toets hebben behaald om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Het gaat daarbij om medewerkers van hoofdaannemers, onderaannemers, toeleveranciers, transporteurs, ingehuurde krachten tot aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus. Ook als men al in het bezit is van een (VOL) VCA-certificaat of Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP) moet men de GPI behalen. Diegene die alleen op bezoek komt (altijd onder begeleiding) hoeft geen GPI te volgen. Zij dienen de veiligheidsaanwijzingen van hun begeleider op te volgen en worden geadviseerd de veiligheidsinstructie en film voor bezoekers vooraf te bekijken. Deze is beschikbaar op www.gpi.nu.

Hoe volg je de GPI?
Voor de GPI moet een lesmodule worden gevolgd en toets worden gemaakt op de website www.gpi.nu. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Afhankelijk van de werkzaamheden en bouwlocatie waar men het eerst of het meeste komt, wordt een module gekozen. Het gaat erom dat er ‘een’ GPI wordt gehaald.

Over de GPI?
De GPI kent drie verschillende modules: Infra, Bouw & Utiliteit en Installatie. De modules zijn in zes talen te volgen en de toets is in 17 talen te maken. Wanneer de GPI is gevolgd en de toets is behaald, ontvangt men een certificaat. Dit is één jaar geldig. Medewerkers kunnen met het certificaat op alle bouwplaatsen van bij de Governance Code aangesloten bedrijven terecht en hoeven daarmee niet bij elk project opnieuw de algemene veiligheidsinstructie te volgen. Op de bouwplaatsen zal waar nodig nog wel lokaal aanvullende bouwplaats specifieke informatie worden gegeven.

“Al meer dan 80.000 GPI’s afgenomen.”

Met alle partijen in de bouwketen het voorbeeld geven
Tot de ondertekenaars van de Governance Code behoren de bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica en alle werkmaatschappijen die hieronder vallen. Daarnaast hebben ook ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos. Deze organisaties slaan de handen ineen om veiligheid in de bouwketen naar een hoger niveau te tillen. Het doel is om risicovolle situaties fors te reduceren en het aantal (fatale) ongevallen tot nul terug te brengen.

Informatie
Kijk voor informatie over de GPI op explainsafe.nl. U kunt ook contact opnemen met:

Ferdinand Gildemacher
Manager eX:plain
Tel. 033 750 10 52
Tel. 06 290 342 50
Email: f.gildemacher@explain.nl

Kijk voor informatie over de Governance Code Veiligheid in de Bouw op www.gc-veiligheid.nl. U kunt ook contact opnemen met:

Willem Schunselaar Paap
Directeur acta Safety Professionals
Tel. 088 – 070 51 70
Email: info@actasp.nl