+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Intentieverklaring Governance Code veiligheid

De intentieverklaring Governance Code veiligheid in de bouw is op 30 oktober 2012 ondertekend tijdens de RWS Safety Top in Utrecht.

Op 30 oktober 2012 hebben grote opdrachtgevers en opdrachtnemers van de Nederlandse bouwwereld de intentieverklaring ondertekend voor het maken van een Governance Code veiligheid in de bouw. Met deze ondertekening zal er in de sector Bouw in Nederland daadwerkelijk iets gaan veranderen: Deze veranderingen kunnen op het gebied van veiligheidsgedrag zijn, maar ook ten aanzien van uniforme veiligheidsafspraken en de daarbij behorende systemen. Dit samen te realiseren door en met opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor zover bij mij bekend heeft een dergelijke ondertekening nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden.

Op 20 januari 2011 stelde ik, tijdens de bijeenkomst op de SS Rotterdam, voor het eerst de vraag; “kunnen we gezamenlijk werken aan een afspraak waarbij de veiligheidsmaatregelen bij gelijke risico’s een gelijke uitvoering voor hebben?”. De reacties waren gelijkgezind.

Nu dan: we staan voor een mijlpaal. Op 30 oktober 2012 hebben 15 vooraanstaande personen een handtekening gezet onder de intentieverklaring die door alle leden van de Governance Code is opgesteld. En daar zijn wij trots op. Deze 15 mensen vertegenwoordigen een kleine 60.000 werknemers in deze sector, en dat is niet mis. Zeker niet als in 2013 de Governance Code daadwerkelijk een feit wordt: Betere afstemming van systemen en uniforme afspraken over veiligheid.

Ik vind het een prestatie dat we op de RWS SAFETY TOP 2012 ook daadwerkelijk met de TOP van de Nederlandse bouwwereld als opdrachtnemer en met de opdrachtgevende overheid door middel van deze intentieverklaring gezamenlijk een signaal afgeven aan de bouwsector dat veiligheid ook bij de bestuurders leeft.

Ik wil deze mijlpaal niet zomaar aan u voorbij laten gaan; dit is nog maar het begin van het grote veranderingsproces in de sector bouw als het om veiligheid gaat.

Willem H.M. Schunselaar

Deelnemende bedrijven: