Kapabel

Sinds begin 2020 werkt acta Safety Professionals op het gebied van kabels en leidingen samen met Kapabel. In de tekst hieronder stelt de firma Kapabel zich aan u voor.

 

Kapabel, wij zijn kennishouders

Kapabel is de specialist op het gebied van kabels en leidingen. Wij ondersteunen gemeentes, provincies en andere partijen op het gebied van kabels en leidingen op beleid, verleggingen, contractvorming en afstemming met netbeheerders en andere vraagstukken. Werken aan kabels en leidingen gaan vaak gepaard met grondroering, en daarom kunt u voor zaken als veiligheid en bodemonderzoek ook bij ons terecht via onze partner acta Safety Professionals.

Kapabel, wij delen kennis

Onze kennis en ervaring willen wij graag met u delen. Hiervoor organiseren wij cursussen, met onderwerpen als het coördineren van de aanleg en verlegging van kabels en leidingen, waarin actuele ontwikkelingen aan de orde komen als gevolg van de energietransitie, omgevingswet en 5G. Onze cursussen worden verspreid over het hele land georganiseerd, zodat u vrijwel altijd verzekerd bent van een gunstige opleidingslocatie in uw nabijheid.

Kapabel, wij ontzorgen u

Wij nemen bij civiele projecten de coördinatie / projectbegeleiding op het verleggingstraject voor kabels en leidingen, inclusief de afhandeling van de nadeelcompensatie uit handen voor u. Daarnaast kunnen wij ter zake kundige collega’s (tijdelijke) beschikbaar stellen ter ondersteuning van coördinatie, vergunningverlening en/of toezicht op kabels en leidingen.