+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Nemen opdrachtgevers verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken?

Verantwoord opdrachtgeverschap is een hot-item deze dagen. Naast opdrachtnemers en ZZP’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar wat voor invloed hebben opdrachtgevers hier op dit moment op? Om dit uit te zoeken heeft het SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) TNO opdracht gegeven om een enquête te houden onder opdrachtnemers.

Uit deze enquête blijkt dat verantwoord opdrachtgeverschap wel degelijk bekend is maar de maatregelen die worden genomen helaas nog achter lopen. Door de hele keten heen kan de betrokkenheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verbeterd. Zo kunnen de opdrachtgevers de opdrachtnemers al meer betrekken in de ontwerpfase van de opdracht. Zodat tijdens deze fase de mogelijke veiligheidsrisico’s voor beide partijen al in kaart kunnen worden gebracht.

Veiligheid vanaf de ontwerpfase door de keten hele aanpakken? Bel ons!!