+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Per 1 juli alleen oranje veiligheidshesjes in de bouw

Uit onderzoek blijkt dat er geen veiligheidskundige reden is om vast te houden aan de kleur geel. Uit het oogpunt van uniformiteit en efficiency is er wel behoefte aan het gelijktrekken van de regels. RailAlert heeft daarom besloten om vanaf 1 juli 2019 de kleur van de signalerende kleding te wijzigen van geel naar oranje.

In Cobouw geeft Marcel Edwards van RailAlert antwoord op een aantal vragen over deze maatregel, die naar aanleiding van de Governance Code in de Bouw is onderzocht en geïmplementeerd. Standaardisatie en uniformering behoort tot de kernwaarden van de GCVidB.

Waarom stapt de gehele spoorbranche over op oranje hesjes?
“Omdat oranje hesjes even veilig zijn als gele hesjes en het makkelijker en duidelijker is om als de hele bouw dezelfde kleur draagt. Dat sluit beter aan bij landen om ons heen en is ook makkelijker voor aannemers die zowel in de bouw als in de spoorbranche werken. Steeds switchen is niet handig.”

Was er weerstand?
“Eigenlijk niet. Ik heb er in elk geval niets van gemerkt. De discussie over de meerwaarde van gele hesjes is op gang gekomen na het afsluiten van de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’ Naar aanleiding daarvan heeft Rail Alert onderzoek gedaan of gele hesjes nu veiliger zijn of meerwaarde hebben. Dat blijkt in de praktijk niets uit te maken. In andere landen werken spoorwerkers allang in het  oranje en ook daar zijn geen verschillen als het gaat om veiligheid.”