+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Veilig werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigde bodem

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. Aan tafel: Willem Schunselaar Paap (acta Safety Professionals en mede-initiatiefnemer van de Governance Code Veiligheid in de Bouw). Marco Leutscher (arbeidshygiënist/veiligheidskundige en senior consultant HumanCapitalCare), Jan Popma (senior onderzoeker Inspectie SZW), Femke Rijpma (Application Engineer Personal Safety bij 3M) en Ronny van der Wegen (Product Development Manager Emma Safety Footwear).

Investeren in maatregelen tegen gevaarlijke stoffen leidt niet direct tot minder ziekteverzuim

Binnen bedrijven, ook binnen het mkb, is best veel kennis aanwezig. Maar kennis leidt niet automatisch tot het juiste gedrag. Mensen ervaren geen direct voordeel van bescherming tegen een onzichtbaar gevaar dat pas op de lange termijn problemen geeft. Werknemers ervaren wél dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen die in de praktijk lastig en onhandig zijn.

Willem Schunselaar Paap geeft aan: “Als er al een keer met heel veel moeite een goede structuur in beheersmaatregelen is, zoals bij het werken met verontreinigde grond, dan komt er wel weer een belangenpartij tussendoor die het voor elkaar krijgt om binnen enkele jaren alles weer terug te draaien omdat het hun geld kost. Dan is het toch weer de economie die de veiligheid ondermijnt. Die spagaat tussen economie en veiligheid is een vicieuze cirkel.”

Zal de nieuwe campagne van SZW er toe leiden dat mensen anders gaan werken dan voorheen?

Marco Leutscher: “Ik vind het sterk dat er wordt gekeken naar veilige werkwijzen en goede technieken en dat bedrijven en branches onderling ervaringen kunnen delen. Dat is voor een ondernemer heel belangrijk. Die ziet dan dat een collega het ook anders aanpakt.” Jan Popma: “Goede voorbeelden laten zien: het kan dus wel.” Schunselaar Paap: “Het kan bijdragen aan bewustwording binnen bedrijven met onvoldoende kennis over gevaarlijke stoffen door het aanzwengelen van een beweging. Brancheorganisaties en grote bedrijven moeten het voortouw nemen en gaan leveren. Zij moeten kennis en informatie delen. Grote bedrijven kunnen als voorbeeld dienen. En ze kunnen, net als in de bouw (o.a. Governance Code Veiligheid in de Bouw), hun onderaannemers aanspreken en eisen dat zij het werken met gevaarlijke stoffen goed op orde hebben. Op die manier sijpelt kennis en bewustwording door naar de kleinere bedrijven.” (bron: Vakblad Arbo, editie 11 2018, Vakmedianet)

#veiligwerken #bouw #verontreinigdebodem #actaSP #GCVidB