Opleiding DLP in 1 dag

Meer weten?

Over welke opleiding kunnen we u meer informatie aanbieden?

Opleiding - Deskundig Leidinggevende Projecten DLP in 1 dag

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP 400) standaard, voor werken in de klasse ‘Oranje en Rood’ niet vluchtig’ conform de nieuwste CROW richtlijn 400.

Het doel van de opleiding is om u als MVK’er of HVK’er op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De DLP’er is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent de verschillende veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste maatregelen.

Inhoud van de opleiding

Met het Handboek DLP als lesboek en de diverse praktijkoefeningen sluit u deze opleiding af met een examen. Dit alles onder begeleiding van docenten die hun sporen in dit werkveld hebben bewezen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving.
  • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren.
  • Maatregelen praktisch toepassen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.
  • V&G-plannen.
  • Rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
  • Jouw rol als DLP’er in de praktijk.

Opleidingsinformatie:

Eén dag van 08.00 uur tot 17.30 uur (inclusief examen) in Amersfoort of op uw eigen locatie (in-company vanaf 6 deelnemers). Aan het einde van de opleiding wordt u geëxamineerd conform de nieuwste CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen, zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400’.

Toelatingseisen:

Wij adviseren een MVK of HVK als vooropleiding.

Wilt u meer weten over de opleiding? Hebt u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb een vraag over de opleiding DPL in 1 dag

Aanhef

Privacy