Opleiding DLP Herhaling CROW 132, bijscholing CROW 400

Meer weten?

Over welke opleiding kunnen we u meer informatie aanbieden?

Opleiding - DLP Herhaling

Conform de nieuwste CROW richtlijn 400.

Uw certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten verloopt per 1 januari 2019. Met de opleiding DLP Herhaling wordt uw kennis opgefrist en worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en (grond)water gepresenteerd. Daarnaast worden de meest recente wijzigingen in de CROW richtlijn 400  doorgenomen en ervaringen uitgewisseld. U bent na de opleiding weer volledig op de hoogte van de meest actuele veranderingen en in staat zelf de te treffen maatregelen toe te passen. Daarnaast kunt u de van toepassing zijnde veiligheidsklassen zelf bepalen, inclusief het daarbij wettelijk vereiste pakket van maatregelen.

Inhoud van de opleiding

Het programma van deze opleiding is samengesteld aan de hand van het Handboek DLP als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitwisseling van uw eigen ervaring als DLP’er.
  • Veiligheidsklassen en beheersmaatregelen.
  • De laatste ontwikkelingen van persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen.
  • Het in praktische zin kunnen toepassen van meetapparatuur

Opleidingsinformatie:

De opleiding duurt één dag van 08.00 uur tot 17.30 uur (inclusief examen DLP) in Amersfoort of op uw eigen locatie (in-company minimaal 6 deelnemers. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Oranje en Rood niet vluchtig’.

Toelatingseisen:

Opleiding DLP

Wilt u meer weten over de opleiding? Hebt u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb een vraag over de opleiding DLP Herhaling

Aanhef

Privacy