Deskundig Leidinggevende Projecten DLP Standaard

Opleidingen acta Safety Professionals

Opleiding - Deskundig Leidinggevende Projecten DLP Standaard

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP 400) standaard, voor werken in de klasse ‘Oranje en Rood niet vluchtig’ conform de nieuwste CROW richtlijn 400 inclusief asbest herkennen.

Het doel van de opleiding is om u in twee dagen op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich meebrengt. U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent de verschillenden veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste maatregelen.

Inhoud van de opleiding

Met het Handboek DLP als lesboek en de diverse praktijkoefeningen sluit u deze opleiding af met een examen. Dit alles onder begeleiding van docenten die hun sporen in dit werkveld hebben bewezen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren
 • Maatregelen praktisch toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
 • V&G-plannen
 • Rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer
 • Asbest herkennen
 • Jouw rol als DLP in de praktijk

Duur en plaats van de opleiding
De opleiding duurt twee dagen en kan worden gevolgd op uw eigen locatie (vanaf 6 personen), in Amersfoort, Amsterdam of in Heeswijk.

 • Dag 1 – van 08.00 uur tot 16.00 uur
 • Dag 2 – van 08.00 uur tot 16.00 uur (inclusief examen DLP)

Startdata opleiding (tweedaags)

 • 10 en 16 januari
 • 7 en 13 februari
 • 6 en 12 maart
 • 3 en 9 april
 • 8 en 14 mei
 • 5 en 11 juni

Examen DLP
Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform de nieuwste CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen, zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400’. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklasse ‘Oranje en Rood niet-vluchtig’.

Toelatingseisen:

Geen.

Wilt u meer weten over de opleiding? Heeft u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb belangstelling voor de opleiding DPL Standaard

Aanhef

Privacy

8 + 6 =

Volg ons op Twitter