Opleiding DLP Standaard

Meer weten?

Over welke opleiding kunnen we u meer informatie aanbieden?

Opleiding - Deskundig Leidinggevende Projecten DLP Standaard

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP 400) standaard, voor werken in de klasse ‘Oranje en Rood niet vluchtig’ conform de nieuwste CROW richtlijn 400 inclusief asbest herkennen.

Het doel van de opleiding is om u in twee dagen op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De DLP’er is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich meebrengt. U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent de verschillende veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste maatregelen.

Inhoud van de opleiding

Met het Handboek DLP als lesboek en de diverse praktijkoefeningen sluit u deze opleiding af met een examen. Dit alles onder begeleiding van docenten die hun sporen in dit werkveld hebben bewezen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving.
  • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren.
  • Maatregelen praktisch toepassen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen.
  • V&G-plannen.
  • Rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
  • Asbest herkennen.
  • Jouw rol als DLP’er in de praktijk.

Duur en plaats van de opleiding
De opleiding duurt twee dagen en kan worden gevolgd in Amersfoort of op uw eigen locatie (vanaf 6 personen).

  • Dag 1 – van 08.00 uur tot 15.15 uur.
  • Dag 2 – van 08.00 uur tot 15.15 uur (inclusief examen DLP).

Examen DLP
Aan het einde van de opleiding wordt u geëxamineerd conform de nieuwste CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen, zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400’. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklasse ‘Oranje en Rood niet-vluchtig’.

Toelatingseisen:

Geen.

Wilt u meer weten over de opleiding? Hebt u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb belangstelling voor de opleiding DPL Standaard

Aanhef

Privacy