Praktisch Gasmeten

Opleidingen acta Safety Professionals

Opleiding - Praktisch Gasmeten

Veiligheid en arbeidsveiligheid zijn bijzonder lastig te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor een ander niet aan de orde. Wanneer u werkzaamheden verricht in of met verontreinigde grond of (grond) water is het aan te raden de Opleiding Praktisch Gasmeten te volgen. Met de komst van de nieuwe CROW richtlijn 400 m.b.t. werken in verontreinigde grond, worden ook van R-DLP’ers  extra kwaliteiten verwacht. Na afloop van de training bent u in staat om situaties goed te kunnen beoordelen en in voorkomende gevallen de juiste maatregelen te nemen.

acta Safety Professionals maakt gebruik van docenten uit de praktijk!

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding wordt u voorgelicht en geïnstrueerd inzake gasmetingen die van toepassing zijn bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water. Na het volgen van deze opleiding bent u zelfstandig in staat deskundig gassen te detecteren en op theoretisch en praktisch onderbouwde werkwijze een goede gasmeting te verrichten.

Startdata opleiding en locaties

De opleiding duurt  één dag en kan worden gevolgd in Amersfoort of op uw eigen locatie (in-company vanaf 6 personen). De open opleidingen starten op:

  • 17 september 2021
  • 15 oktober 2021
  • 18 november 2021
  • 17 december 2021

Opleidingsinformatie:

De opleiding is bedoeld voor personen die toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden of deze moeten uitvoeren onder adembescherming op niveau A en B. De opleiding duurt één dag waarin zowel theorie als praktijk worden behandeld. We maken gebruik van het Handboek DLP dat volledig is afgestemd op het werk in het veld.

Wilt u meer weten over de opleiding? Hebt u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb belangstelling voor de opleiding Praktisch Gasmeten

Aanhef

Privacy

10 + 8 =

Volg ons op Twitter

Volg ons op: