Opleiding R-DLP

Meer weten?

Over welke opleiding kunnen we u meer informatie aanbieden?

Opleiding - R-DLP

Opleiding R-DLP conform de nieuwste CROW richtlijn 400 richtlijn

Veiligheid en arbeidsveiligheid zijn bijzonder lastig te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor een ander niet aan de orde. De opleiding R-DLP leidt u op tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde grond of (grond)water te begeleiden volgens de nieuwste CROW richtlijn 400. Na het volgen van deze opleiding kunt u als R-DLP’er zelfstandig maatregelen treffen. U bent in staat om als R-DLP’er maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

Inhoud van de opleiding
Het programma van deze R-DLP opleiding is samengesteld aan de hand van het Handboek DLP als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving.
  • Veiligheidsklassen.
  • Beheersmaatregelen praktisch toepassen.
  • PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en beschermde voorzieningen.
  • V&G-plannen.
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
  • Praktische en theoretische luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur (Praktisch Gasmeten).
  • Uw rol als de R-DLP’er in de praktijk.

Duur en plaats van de opleiding
De opleiding duurt drie dagen en kan worden gevolgd in Amersfoort of op uw eigen locatie (in-company bij minimaal
6 deelnemers).

  • Dag 1 – van 08.00 uur tot 15.30 uur.
  • Dag 2 – van 08.00 uur tot 15.30 uur (inclusief examen DLP).

Examen DLP
Aan het eind van dag 2 wordt u geëxamineerd conform de CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-400. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Oranje vluchtig en niet-vluchtig’ alsmede ‘Rood niet-vluchtig’.

Examen R-DLP
Na het volgen van de opleiding moet u worden aangemeld bij het Examenbureau voor uw theorie- en praktijkexamen R-DLP.  Na het met goed gevolg afleggen van dit examen kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Rood vluchtig tot en met zwart vluchtig’.

 

Wilt u meer weten over de opleiding? Hebt u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb een vraag over de opleiding R-DLP

Aanhef

Privacy