Opleiding Van DLP naar R-DLP

Meer weten?

Over welke opleiding kunnen we u meer informatie aanbieden?

Opleiding - Van DLP naar R-DLP

Conform de nieuwste CROW richtlijn 400 en inclusief Praktisch Gasmeten.

Doel van de opleiding
De opleiding is bedoeld voor de DLP’er die R-DLP’er wil worden. Na het volgen van deze opleiding kunt u als R-DLP’er zelfstandig maatregelen treffen. U bent in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico’s die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwste CROW richtlijn 400 (d.d. januari 2018) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.

De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. Na het volgen van deze opleiding voor de R-DLP, kunt u zich aanmelden voor het examen R-DLP.

Inhoud van de opleiding
Het programma van deze R-DLP opleiding is samengesteld aan de hand van het Handboek DLP als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving.
  • Veiligheidsklassen.
  • Beheers maatregelen praktisch toepassen.
  • PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en beschermde voorzieningen.
  • V&G-plannen.
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
  • Praktische en theoretische luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur
    (Praktisch Gasmeten).
  • Uw rol als de DLP-R in de praktijk.

Duur van de opleiding
De opleiding bestaat uit twee lesdagen. De volgorde waarin u de lesdagen volgt, is vrij.

Examen DLP
Aan het eind van dag 1 wordt u geëxamineerd conform de CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-400. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Oranje vluchtig en niet-vluchtig’ alsmede ‘Rood niet-vluchtig’.

Examen R-DLP
Na het volgen van de opleiding moet u worden aangemeld bij het Examenbureau voor uw theorie- en praktijkexamen R-DLP. Deze aanmelding organiseren wij in overleg voor u.

Toelatingseisen
Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP.

Trainingslocatie
De opleiding kan in Amersfoort of op uw eigen locatie (in-company vanaf 6 personen) worden gegeven. 

Wilt u meer weten over de opleiding? Heeft u nog vragen of wilt u inschrijven? Lees onze brochure, bel of mail ons of stuur onderstaand uw reactie.

Ik heb belangstelling voor de opleiding Van DLP naar R-DLP

Aanhef

Privacy