Over ons

acta Safety Professionals

Over acta

Water, voedsel en lucht worden beschouwd als eerste levensbehoefte. Veiligheid, in vele vormen en soorten, volgt hier kort op. Veiligheid mag echter nooit omslaan in schijnveiligheid.

Willem Schunselaar Paap, oprichter en eigenaar van acta Safety Professionals, vond in 1994 dat de wijze waarop bedrijven en hun personeel met veiligheid rondom bouwprojecten, industriële processen en grondsaneringsprojecten omgingen, anders en beter moest.

acta Safety Professionals begon met de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Daar kwamen later advies en begeleiding bij. Ook werd gestart met het verzorgen van veiligheidsopleidingen.

Veiligheid is onze passie en het voorkomen van ongevallen onze missie

Wij vinden dat iedere werkgever en werknemer zich bewust moet zijn dat (ernstige) arbeidsongevallen voor een groot gedeelte voorkomen kunnen worden.

Willem Schunselaar Paap

Veiligheid voorop

acta Safety Professionals neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid heel serieus en heeft in 1998 o.a. meegewerkt aan het tot stand komen van de publicatie CROW-132 betreffende ‘Werken in of met verontreinigde grond en (grond)water’ en initieerde de publicatie van het Handboek DLP in 2018.

Governance Code Veiligheid in de Bouw
Als initiatiefnemer was acta ook betrokken bij de totstandkoming van de Governance Code Veiligheid in de Bouw in 2014. Hierin werken opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland samen aan het veiliger maken van het werken in de bouw. In 2018 werd o.a. de Generieke Poort Instructie (GPI) geïntroduceerd.

Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat acta Safety Professionals niet langs de zijlijn. Zo rijden alle buitendienstmedewerkers in CO²-zuinige auto’s, proberen wij dagelijks als bedrijf CO² neutraal te opereren en doneert acta Safety Professionals een substantieel percentage van haar netto winst aan goede doelen.

Veiligheidskundigen, opleidingen en consultancy
De laatste jaren concentreert acta zich meer op het inzetten van midden en hoog opgeleide veiligheidskundigen (MBO/HBO) die tijdelijk of voor langere tijd aannemers, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus adviseren en bijstaan op het gebied van veiligheid op de bouwplaats en bij bodemsaneringsprojecten.

acta Safety Professionals verzorgt diverse opleidingen en adviseert tevens op de gebieden waar werk, veiligheid en gezondheid samenkomen.

Onze aanpak
Veiligheid vereist bij de complexe projecten waarbij wij betrokken zijn maatwerk en een gerichte aanpak, afgestemd op iedere fase van het project. Wij geloven dat veilig werken meer vraagt dan alleen een veiligheidskundige ondersteuning. Onze aanpak richt zich op een mix van geïntegreerde maatregelen en de ‘mindset’ van iedereen op en rond de bouwplaats, passend bij de mensen, de risico’s, het project en de projectfase. De Governance Code is daarbij het vertrekpunt.

Partners van acta

acta Safety Professionals werkt samen met:
M&W Projecten levert deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken en bodemsaneringen.
Bodembureau is de specialist in bodem gerelateerde zaken.
UBM biedt maatwerk op het gebied van werving & selectie, uitzenden, detachering en payrolling.